01 de maig 2007

L'equip


Equip del Lanzarote al torneig de Juliol 2006 de Sant Julià
A dalt, desquerra a dreta: Jordi Saborit "Sebu", Xavi Jordi Camprodon "Campro", Sergi Cunill, Carles Garrido.
A baix, d'esquerra a dreta: Ernest Tondo, Enric Rossell, Oriol Casacuberta "Ori", Ignasi Arranz "Nali"